Wang Choy bestuurslid Huygens’ Hofwijck

Vrienden worden?

Home > Wang Choy bestuurslid Huygens’ Hofwijck

Wang Choy bestuurslid Huygens’ Hofwijck

De bekende Voorburgse ondernemer Wang Choy is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Hofwijck. Hij was eerder, van 2014 tot begin 2018, bestuursvoorzitter van Museum Swaensteyn. De heer Choy is benoemd tot algemeen bestuurslid, met als speciale portefeuille het project Huize Swaensteyn. 

Netwerk
Wang Choy beschikt over een omvangrijk netwerk in de gemeente. Hij was voorzitter van de Vereniging van Ondernemers Oud-Voorburg en bestuurslid van het MKB Leidschendam-Voorburg. Momenteel is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het carillon te Voorburg en is hij actief in de lokale watersport. Cultuur en erfgoed hebben zijn warme belangstelling. Tijdens zijn voorzitterschap van Museum Swaensteyn werd het plan ontwikkeld om met het museum, met Huygens’ Hofwijck, de kunstenaarsvereniging ArtiBrak en de gemeenteraad gezamenlijk het complex Huize Swaensteyn te gaan gebruiken.

Samenwerking
Harry Kortman, voorzitter van de Vereniging Hofwijck, is verheugd met het nieuwe bestuurslid: ‘Niet alleen brengt Wang Choy veel kwaliteiten mee waar Huygens’ Hofwijck in de huidige situatie haar voordeel mee kan doen, maar door zijn  voorzitterschap van Museum Swaensteyn kent hij die organisatie door en door. Dat kan, nu beide musea steeds nauwer gaan samenwerken, van groot nut zijn.’

Afbeelding [vrij van rechten] Wang Choy, nieuw bestuurslid van de Vereniging Hofwijck

Noot voor redacties: Neem voor meer informatie contact op Peter van der Ploeg (070) 387 2311 of via e-mail: peter.vanderploeg@hofwijck.nl

Persbericht, Voorburg, 11 december 2018