Succesvol 2018

Vrienden worden?

Home > Succesvol 2018

Succesvol 2018

Musea Leidschendam-Voorburg succesvol in 2018

Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn trokken in 2018 opnieuw meer bezoekers dan het jaar ervoor. In Hofwijck passeerden 17.072 bezoekers de entree, Museum Swaensteyn kwam dit jaar met 10.069 voor het eerst in de dubbele cijfers. Voor beide musea betekende dit ten opzichte van 2017 een groei, respectievelijk van 10% en 15%. Daarmee zet de gestage groei waarvan de afgelopen vier jaar sprake is door.

Publiekstrekkers
De best bezochte tentoonstelling was de eerste editie van Voorburg Sculptuur, die in beide musea de zomerexpositie was. Vooral de marmeren beelden van Eppe de Haan in de tuin van Hofwijck trokken veel bezoek vanuit de regio en verder. Dit evenement staat ook voor de komende zomer weer in de planning. In Museum Swaensteyn was ‘De Gouden Eeuw van de Vliet’, met bijzondere bruiklenen zoals de kaart van de Vliet uit 1556, een publiek succes. Maar ook de tentoonstelling over Adriana en Johanna Bleuland van Oordt was populair, evenals de huidige Kersttentoonstelling met als thema Driekoningen.

Rembrandtjaar
Op dit moment wordt in beide musea de laatste hand gelegd aan de programmering voor 2019, die binnenkort beschikbaar is. Op Huygens’ Hofwijck zal dit jaar in het teken staan van Rembrandt, wiens 350ste sterfjaar in 2019 wordt herdacht. Eind maart gaat de documentaire film ‘Constantijn ontdekt Rembrandt’ in première, een productie die net als de eerdere Venetiëfilm wordt gemaakt in samenwerking met Jacques van Herten en Desi Goudman.

Afbeelding [vrij van rechten]
‘Gedachte’ van Eppe de Haan op het voorterras van Huygens’ Hofwijck
‘Sognatore’ (Dromer) van Eppe de Haan aan de vijver van Huygens’ Hofwijck [ Foto: Charles Groeneveld ]

Noot voor redacties:
Neem voor meer informatie contact op met Karlien Ritter (070) 386 1673 of via e-mail: karlien.ritter@swaensteyn.nl of met Peter van der Ploeg (070) 387 2311 of via e-mail: peter.vanderploeg@hofwijck.nl

Persbericht, Voorburg, 5 januari 2019