Janelle Moerman maakt overstap van Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn naar Museum Prinsenhof Delft

Vrienden worden?

Home > Janelle Moerman maakt overstap van Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn naar Museum Prinsenhof Delft

Janelle Moerman maakt overstap van Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn naar Museum Prinsenhof Delft

Janelle Moerman, directeur van Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn in Voorburg, is per 1 januari 2017 benoemd tot de nieuwe directeur van Museum Prinsenhof Delft.

Janelle Moerman treedt in 2011 samen met Peter van der Ploeg aan als directeur van Huygensmuseum Hofwijck. Vanaf 2012 realiseren zij een omvorming van de buitenplaats, waarbij het hoofdgebouw werd gerenoveerd, nieuwe museale presentaties werden geïnstalleerd en de originele ijskelder in ere is hersteld. Het poortgebouw werd gerestaureerd, uitgebouwd en omgevormd tot een nieuw entreegebouw met daarin een kassa, winkel, tearoom en vergaderlocatie. De buitenplaats kreeg tevens een nieuwe positionering, het is nu de plek waar de bezoeker door de ogen van Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan naar de Gouden Eeuw kijkt. Onder een nieuwe naam, Huygens' Hofwijck, is de buitenplaats klaar voor de toekomst. Voor de omvorming werd ruim 1 miljoen euro geworven bij fondsen, bedrijven, overheden en particulieren.

In januari 2014 neemt Janelle Moerman samen met haar collega ook het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg onder haar hoede, waar kort tevoren het personeel is wegbezuinigd. Geholpen door een doorstartsubsidie van Fonds 1818 ligt er voor dat museum, dat inmiddels haar oude naam Museum Swaensteyn weer terug heeft, nu een toekomstplan klaar. Dat omvat een mogelijke verhuizing naar Huize Swaensteyn, een nieuw museaal concept en de ontwikkeling van speerpunten als 'Romeinen aan de Vliet' en 'Drie eeuwen Oranje in Voorburg'.

De besturen van de Vereniging Hofwijck en Museum Swaensteyn, collega's en vrijwilligers bedanken Janelle voor haar inzet en wensen haar veel plezier in haar nieuwe betrekking. Beide musea streven ernaar de ontstane vacature op korte termijn te vervullen.

Janelle Moerman studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij werkte voor haar overstap naar de museale wereld in de journalistiek, als eindredacteur bij de NCRV. Janelle Moerman is tevens vice-voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs, lid Klankbordgroep Museumkaart van de Museumvereniging en bestuurslid van De Frans Mortelmans Stichting.

Voorburg, 28 november 2016

Noot voor de pers:

Plaatsing foto onder vermelding van de naam van de fotograaf: Charles Groeneveld
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Peter van der Ploeg, onder 06 4861 1147 of via  peter.vanderploeg@hofwijck.nl of peter.vanderploeg@swaensteyn.nl