De jonge Rembrandt: Lezing en liederen

Zondagochtendconcert Duo Sophie-Louise; werken van onder meer Ravel, Chopin en Fauré

Duo Sophie-Louise, bestaande uit Louise Berendsen (dwarsfluit) en Sophie van Dijk (harp)

Home > De jonge Rembrandt: Lezing en liederen
11 februari
12 februari

De jonge Rembrandt: Lezing en liederen

Lezing en Liederen: De jonge Rembrandt door Matthias Rozemond (lezing), Margot Kalse (zang) en Earl Christy (luit).

Matthias Rozemond schreef het boek  ‘Het spel van licht en donker’  over de jonge Rembrandt. Margot Kalse maakte een liederenprogramma dat hierop aansluit. Earl Christy begeleidt Margot op de luit. Tezamen brengen ze, in het verlengde van het voorbije Rembrandtjaar,  deze combinatie van lezing, muziek en toelichting.

De lezing laat ons kennismaken met de relatief onbekende jonge Rembrandt. Hoe vond hij als molenaarszoon zijn weg in het schildersmilieu? Welke invloed hadden zijn familie en zijn Leidse vriendenkring? Hierbij doen we waarnemingen aan de hand van zijn eigen werk, maar ook van dat van tijdgenoten. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor de ‘Anatomische Les’, het indrukwekkende doek,  waarmee de 25-jarige schilder zichzelf definitief op de kaart zette. En dat terwijl hij er eigenlijk iets heel anders mee beoogde….

We horen liederen van Constantijn Huygens, de ontdekker van het genie Rembrandt. Ook horen we Arminiaanse strijdliederen. In het roerige begin van de 17e eeuw koos je ofwel partij voor de Gomaristen ofwel voor de Arminanen. In Leiden, waar Rembrandt opgroeide, wonnen de Gomaristen. Rembrandts familie behoorde vermoedelijk tot de Arminianen. Verder zingt Margot mooie, leuke, vrolijke en droevige liederen uit de Top 40 van de Gouden Eeuw.

Tezamen brengen schrijver en musici Rembrandts dagen weer tot leven. Op dinsdag 11 februari wordt de voorstelling in de Pronkzaal van Hofwijck gespeeld. Een mooie en passende omgeving op het buiten van de ontdeker van Rembrandt: Constantijn Huygens.

Verdere informatie

De lezing en liederen over de jonge Rembrandt start om 20:00 uur en duurt 75 minuten, inloop met een kopje koffie of thee in de Oudhollandse keuken van Hofwijck is vanaf 19:30 uur. Voor de avond is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt kaarten reserveren via secretariaat@hofwijck.nl onder vermelding van 'De jonge Rembrandt: lezing en liederen' en het aantal te reserveren plaatsen. Kaarten voor de concerten kosten  € 17,50 voor leden van de Vereniging Hofwijck en vrijwilligers van het museum, niet-leden betalen € 19,50 per concert.

Programma
19.30-20.00 uur Inloop met koffie/thee in Oudhollandse Keuken
20.00-21.15 uur Lezing en muziek in Pronkzaal
21.15-22.00 uur Meet&Greet met een drankje


Huygens’ Hofwijck
Westeinde 2A
2275 AD Voorburg
070 387 2311
www.hofwijck.nl