Huygens' Hofwijck
Constantijn Huygens
grote dichter
Christiaan Huygens
Vooraanstaande sterrenkundige

Chistiaan Huygens

Zijn leven

Christiaan Huygens werd geboren in 1629. Al op jonge leeftijd bleek zijn grote aanleg voor wiskunde en techniek. Constantijn noemde zijn zoon trots ‘mijn Archimedes’. Van 1666 tot 1681 was Christiaan als onderzoeksdirecteur verbonden aan de Parijse Academie van Wetenschappen. De rest van zijn leven werkte hij als zelfstandig wetenschapper.

Wetenschapper

Christiaan gebruikte bij zijn onderzoek de wiskunde als belangrijkste instrument. Veel van zijn ontdekkingen toetste hij ook in de praktijk, vaak met door hemzelf ontworpen én gebouwde instrumenten. Het slingeruurwerk is van die methodiek het bekendste voorbeeld. Christiaans werk bestreek drie hoofdgebieden: de mechanica, de astronomie en de optica.


Ring van Saturnus verklaard


De buisloze telescoop van Constantijn Huygens

Saturnus

In 1609 ontdekte Galileo Galilei dat de planeet Saturnus aan twee kanten ‘uitsteeksels’ had. Wat ze betekenden bleef onduidelijk. Pas in 1656 beredeneerde Christiaan Huygens dat het ook de zichtbare delen van een ronde ring kunnen zijn die om de planeet draait. Dat was een aanname, die door latere waarnemingen werd bevestigd. 

Slingeruurwerk

De uitvinding van het slingeruurwerk in 1656 is misschien wel Christiaans belangrijkste uitvinding. De afwijkingstijd van een uurwerk werd daarmee sterk teruggebracht. De essentie van Christiaans verbetering lag in de met het uurwerk verbonden slinger, waarvan het bovenste gedeelte bij iedere uitslag langs twee gebogen metalen plaatjes werd geleid, de zogenaamde wangen of cycloïden.


Het principe slingeruurwerk

 


De buisloze telescoop van Constantijn Huygens

Licht

‘Het principe van Huygens’ beschrijft de wijze waarop het licht zich voortplant. Christiaan zag die beweging als het effect van zich bolvormig voortplantende schokgolven in een zeer fijne ether, een impulsbeweging. Hiermee kon hij het gedrag van licht bij breking en terugkaatsing in media als glas en water verklaren. Hij gaf van dit verschijnsel  een wiskundig zeer zuivere beschrijving.

Hofwijck

Christiaan bewoonde Hofwijck vanaf 1687, na de dood van zijn vader Constantijn. In de jaren dat Christiaan op Hofwijck verbleef schreef hij aan een van zijn belangrijkste publicaties, Kosmotheoros. Hierin vatte hij zijn kennis van het heelal samen. Dit boek werd pas drie jaar na zijn dood in 1695 gepubliceerd.


Hofwijck aan de Vliet, Jan de Bisschop


Portret Christiaan