Culturele ANBI

Vrienden worden?

Ondersteun de beroemde buitenplaats van Constantijn & Christiaan Huygens. Word lid!

Home > Over ons > Culturele ANBI

Culturele ANBI

Vereniging Hofwijck

 

Vereniging Hofwijck, gevestigd op het adres Westeinde 2A, 2275 AD te Voorburg, heeft de status van Culturele ANBI onder nummer RSIN 002607645.

 

De vereniging heeft ten doel:

a.    de haar in eigendom toebehorende buitenplaats Hofwijck in Voorburg als historisch monument in stand te houden;

b.    het verdiepen en uitdragen van de kennis van het leven en werk van Constantijn Huygens en zijn kinderen;

c.    in het gebouw Hofwijck een museum te exploiteren en

d.    het gebruiken of doen gebruiken van de buitenplaats Hofwijck voor culturele en sociale activiteiten, mits niet strijdig met de onder letter c bedoelde museale bestemming.

 

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

dr. Ad Leerintveld, voorzitter

dr. Ineke Huysman, secretaris

mr. Evert Urbanus, penningmeester

mr. Harry Kortman, lid

 

Huygens’ Hofwijck wordt geleid door twee directieleden:

drs. Janelle Moerman, directeur

drs. Peter van der Ploeg, directeur

 

Het bestuur ontvangt geen beloning. De beloning van de directie is in lijn met wat in de branche gebruikelijk is.

Jaarverslag 2015 Vereniging Hofwijck

 

 

Stichting Vrienden van Huygensmuseum Hofwijck

 

Stichting Vrienden van Huygensmuseum Hofwijck, gevestigd op het adres Westeinde 2A, 2275 AD te Voorburg, heeft de status van Culturele ANBI onder nummer RSIN 812054143

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor Constantijn Huygens en zijn familie en voor het Huygens’ Hofwijck te Voorburg

De stichting ondersteunt de Vereniging Hofwijck financieel bij de realisatie van haar doelstelling door het verstrekken van giften of leningen.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

dr. Ad Leerintveld, voorzitter

dr. Ineke Huysman, secretaris

mr. Evert Urbanus, penningmeester

mr. Harry Kortman, lid

Het bestuur ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst.

 

Verslag 2014   

De stichting heeft in 2014 aan Vereniging Hofwijck een gift toegekend van
€ 83.677.

    Rekening van inkomsten en uitgaven over 2014

    Inkomsten

    Rente            81

    Uitgaven

    Bijdrage aan Vereniging Hofwijck    83.677

    Bureaukosten    353

    Totaal               84.030

    Resultaat        - 83.949